ABR verzekering

U bent bouwheer, ontwerper of aannemer van één of meerdere bouwwerken?  Met de verzekering ABR of Alle bouwplaats Risico’s kan u schade aan het bouwwerf dekken tijdens de opbouwfase maar verzekert u eveneens uw aansprakelijkheid en die van uw aannemers tegenover derden.

De polis bestaat hoofdzakelijk uit 2 afdelingen

1/ materiële schade aan het bouwwerk

  • schade ten gevolge van brand of ontploffing
  • een geval van overmacht (storm, hagel, bliksem, regen, orkaan)
  • diefstal of vandalisme
  • dekking bestaand goed
  • schade ten gevolge van een reken- of ontwerpfout of een gebrek in het materiaal , afbraak- en opruimingskosten

2/ waarborg aansprakelijkheid aan derden bij de uitvoering van de werken

Dekt de verzekering waarborgt het herstel van de schade waartoe de verzekerden kunnen gehouden worden ten opzichte van derden als gevolg van de verzekerde werken (art. 1382 tot 1386 BW en art. 544 BW).

Offerte aanvragen