Arbeidsongevallen

Elke werkgever MOET voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering (AO) afsluiten.

De AO is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk.

De verzekering dekt twee types ongevallen:

 • de eigenlijke arbeidsongevallen
 • ongevallen op weg naar het werk

Eigenlijke arbeidsongevallen:

Alle ongevallen die tijdens het werk, maar ook door het werk plaatsvinden. Het ongeval moet een externe, niet-lichamelijke oorzaak hebben.

Daarnaast moet het ongeval (lichamelijke of mentale) wonden bij de werknemer hebben veroorzaakt, die het hem onmogelijk maken te werken.

Ongevallen op weg naar het werk:

Hier spreken we over het “normale” traject dat de werknemer tussen thuis en zijn werk aflegt. Wijkt hij onderweg licht af van dit gebruikelijke traject, dan wordt er nog altijd van uitgegaan dat hij op weg is naar of van het werk.

Net als bij andere arbeidsongevallen mag ook hier het ongeval geen lichamelijke oorzaak hebben.

Wat vergoedt de verzekering AO:

 • de onkosten van de werknemer
  • medische kosten
  • verplaatsingsonkosten
  • prothesekosten
 • de arbeidsongeschiktheid van de werknemer
  • tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid
  • de schadevergoeding bestaat uit een rente die de verzekeraar stort in de loop van de contractueel bepaalde periode
 • vergoeding voor externe hulp (poetshulp, strijkdienst,…)
 • het overlijden van de werknemer (bedrag voor de uitvaartkosten te financieren en nabestaanden krijgen een rente uitbetaald)

Bel of mail ons voor een afspraak dan maken wij u wegwijs in deze materie en zoeken we samen met u de beste oplossing voor uzelf en uw medewerkers.

– bron: wikifin –

Offerte aanvragen