BA Uitbating

 

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,… Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan dient ze het slachtoffer immers te vergoeden.

De BA-uitbating beschermt het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Deze verzekering dekt zowel de onderneming, het personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiaires, de bestuurders, de vennoten, de vrijwilligers, de gebouwen als de producten of diensten ervan.

Welke schade is gedekt:

  • materiële schade
  • lichamelijke schade
  • immateriële gevolgschade (die niet het gevolg is gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade)

Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden samen met u besproken.

– bron: assuralia –

Offerte aanvragen