Burgerlijke Aansprakelijkheid VME

Een goede burgerlijke aansprakelijksverzekering voor uw VME (vereniging van mede-eigenaars) is van groot belang voor elke mede-eigenaar.

wij voorzien uw aansprakelijkheid tegenover derden voor schade:

 • door het gebouw
 • door de vereniging van mede-eigenaars
 • door de leden van de raad van mede-eigendom
 • door de commissaris van de rekeningen
 • door de huisbewaarder
 • door de syndicus met inbegrip van de schade veroorzaakt door de “aangestelden” van deze partijen
 • schade aan toevertrouwde of gehuurde goederen of gehuurd materieel
 • juridische bijstand voor terugvordering van schade aan het gebouw of aangestelden.

Derden kunnen de VME verantwoordelijk stellen voor schade die zij geleden hebben ingevolge:

 • een tekortkoming aan de algemene zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw
 • een instorting van het geheel of gedeelte van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, wanneer de instorting te wijten is aan een nalatig onderhoud of aan een gebrek in het gebouw
 • hinder van een mede-eigenaar die de normale ongemakken uit nabuurschap overschrijdt
 • zaken die de VME onder haar bewaring heeft.

De uiteindelijke betaling van de schade (indien de VME aansprakelijk wordt gehouden) zal deelbaar aansprakelijk zijn tussen de mede-eigenaars voor de vergoeding van de geleden schade.

 

Offerte aanvragen