Commissaris van de rekeningen en aangestelden

Bij elke VME dient een commissaris van de rekeningen aangesteld te worden. De benoeming van deze persoon gebeurt jaarlijks door de algemene vergadering.

Het reglement van de mede-eigendom zal moeten bepalen wat de verplichtingen en bevoegdheden van deze commissaris zijn.

 

Offerte aanvragen