Lichamelijke ongevallen niet RSZ-ingeschreven

Wij kunnen de VME indekken voor vergoedingen die zijn opgelopen door:

  • medische kosten
  • loonverlies
  • blijvende invaliditeit of overlijden
  • van éénieder die niet RSZ-ingeschreven is en een taak uitvoert.

Concreet: zijn er vrijwilligers die instaan voor het onderhoud van het gebouw (gras afrijden, snoeien van bomen, schilderen van de gemeenschappelijke gang,…) kan u zich hiervoor verzekeren.

De vergoedingen gebeuren op basis van het wettelijk minimumloon overeenkomstig de arbeidsongevallenwetgeving.

Offerte aanvragen