Rechtsbijstand

“Eén van de belangrijkste verzekeringen is uw portefeuille!”

De rechtsbijstandsverzekeringspolis is een overeenkomst waarbij de maatschappij zich er hoofdzakelijk toe verbindt hulp te bieden om uw geschil op te lossen. Zowel in het geval dat u uw rechten wil doen gelden als wanneer u zich verdedigt tegen schadeclaims.

De rechtsbijstandsverzekeraar zal meestal voor een minnelijke oplossing kunnen zorgen. Wanneer dat echter niet mogelijk is, dan zal hij de kosten voor de gerechtelijke of administratieve procedures op zich nemen.

Naargelang uw behoeften en wensen kan ze nagenoeg alle domeinen dekken waarin zich een geschil kan voordoen:

  • burgerlijk verhaal of aansprakelijkheid
  • verdediging in strafzaken
  • consumentenrecht
  • fiscaal recht
  • immobiliënrecht
  • sociaal recht
  • administratief recht

– bron assuralia –

Offerte aanvragen