Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wat als er een fout gebeurt in uw firma…

Stel jezelf als bedrijfsleider / vennoot / bestuurder of mandataris de volgende vraag:

Wat kan je privé allemaal verliezen als je aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die door uw toedoen, door één van uw bestuurders of door één van uw medewerkers veroorzaakt wordt?

  • kan je je privé-woning verliezen?
  • kan je je luxe-wagen verliezen waarvoor je zo hard hebt gewerkt?
  • kan je je 2de verblijf verliezen?
  • kan je je eigen spaargelden verliezen?

Het antwoord op al deze vragen is jammer genoeg ja.

Gelukkig voor u bestaat er een D&O-polis (Directors & Officers Liability) – de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor fouten in het dagdagelijks beheer van uw onderneming. Deze polis vergoedt ook de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Dankzij deze verzekering zal een vergetelheid of vergissing uw privé patrimonium niet aantasten.

Leuk om weten: deze polis kan integraal door het bedrijf betaald worden, ook al beschermt hij het persoonlijk vermogen van de bedrijfsleider.

Waarom wint deze polis aan populartiteit onder de bedrijfsleiders?

Eénerzijds is er een strengere wetgeving (art.530 – art.633 – art.562 – art.98 – art.193 –art.492 – art.96 – art. 527 – art. 528 – wet op corporate governance en “recent” nog de wet programmawet van 20 juni 2006 van het wetboek  vennootschappen).

Anderzijds is er de evolutie van de rechtspraak: benadeelden stappen steeds sneller naar de rechtbank en advocaten richten hun pijlen niet alleen op de vennootschap of vereniging, maar ook op u persoonlijk.

Welke claims vrezen jullie als bedrijfsleiders het meest:

  • claim door fiscus, RSZ, leveranciers, klanten, concurrenten,…
  • arbeidsongeval (u wordt strafrechterlijk vervolgd bij elk dodelijk ongeval op de werkvloer)
  • arbeidsgerelateerde claims (discriminatie, seksuele intimidatie, ontslag werknemer,…)
  • financiële instellingen indien de terugbetaling van een krediet in het gedrang komt

Samengevat: een polis die elke bedrijfsleider zou moeten onderschrijven.

Voor meer info: neem contact op met ons