De diefstalwaarborg

Zoals u ongetwijfeld al gelezen heeft in de dagbladen worden we meer en meer geteisterd door inbraakgolven. Ook al is uw woning afgesloten met een hek en omheining, ook al heeft u een alarmsysteem of heeft u andere preventieve maatregelen genomen, worden de dievenbendes steeds inventiever om bij u in uw woning binnen te raken. Dit zal waarschijnlijk niet verbeteren in de toekomst.

Gelukkig bestaat er een waarborg, de diefstaldekking, die ervoor kan zorgen dat de kosten die hiermee gepaard gaan tot het verleden behoren. Dankzij deze waarborg verzekert u zich ervan dat u niet alleen schadeloos wordt gesteld voor de schade aan het gebouw ten gevolge van deze inbraakpoging, maar wordt u ook vergoed voor de gestolen goederen.

Dankzij onze jarenlange ervaring in het verzekeren van woningen kunnen wij u helpen met het opstellen van deze diefstaldekking. Onze experten kunnen samen met u overlopen welke preventieve maatregelen u kan nemen om dit risico te herleiden tot een minimum.

U kan een dekking onderschrijven voor 50% van het verzekerd kapitaal inboedel of u kan opteren voor de 100% dekking.

Enkele voor zich sprekende cijfers kan u hier raadplegen.

De waarborg “diefstal” is een onderdeel van de brandverzekering.

Zijn uw andere waarborgen van uw brandverzekering nog actueel? Klopt uw verzekerd kapitaal voor uw woning nog? Het is goed mogelijk dat u doorheen de jaren een nieuw tuinhuis heeft geplaatst, een andere indeling heeft gekozen van woonruimtes, misschien zelfs een zwembad heeft laten aanleggen.

In het verleden werden woningen dikwijls verzekerd in “eerste risico”. Dit systeem is ondertussen verouderd en heden opteren maatschappijen om uw woning te verzekeren aan de hand van het “plaatsenstelsel”. Dit stelsel heeft als voordeel dat u nooit onderverzekerd kan zijn. Dit kan van groot belang zijn op moment van schade.

Het is steeds van belang dat u een inventaris maakt van de goederen die zich heden in de woning bevinden.

De hagelstorm van 9 juli 2014, heeft velen bovendien geleerd dat het opportuun is om uw voertuig op te nemen in de brandverzekering. Deze dekking zorgt ervoor dat uw voertuig verzekerd is in geval van storm, brand, hagel voor uw gestald voertuig, niet enkel in uw garage maar ook op de oprit en soms zelfs in de nabijheid van de woning. Deze bijkomende waarborg is zeer interessant voor klanten die geen omniumverzekering hebben voor hun voertuig, en dit aan een minimale kostprijs per jaar.

Voor meer informatie: contacteer ons!