DKV en AG Care hospitalisatieverzekeringen: assistance

Als u als cliënt een hospitalisatieverzekering heeft onderschreven met een Assistance, kan er steeds op deze service gerekend worden bij een reis in het buitenland.
Deze gelden wereldwijd, behalve in de landen waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gegeven.
Indien u als gevolg van een plots opgetreden ziekte of ongeval, in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, moet u binnen de 24u de Assistance verwittigen.  Op die manier kunnen zij u bijstaan voor het regelen van uw hospitalisatiekosten, lokaal transport of eventuele repatriëring.

Door de aanhoudende financiële crisis, is het in bepaalde landen zoals Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en Turkije aan te raden de Assistance in te schakelen van zodra u gehospitaliseerd wordt.  Aangezien de ziekenhuizen daar laattijdig betaald worden, proberen ze immers hun geld rechtstreeks bij de buitenlandse patiënten te halen, door hen bijvoorbeeld onnodige zorgen en bijgevolg te hoge facturen aan te rekenen, of door te eisen dat de facturen onmiddellijk betaald worden bij het ontslag uit het ziekenhuis.  Ook deze ziekenhuizen moeten zich echter houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Europa i.v.m. het vrije verkeer van personen.

Als u onder druk gezet wordt in een Europees ziekenhuis, is het best zo snel mogelijk contact te nemen met DKV Assistance of AG Care Assistance en/of de bijstandscentrale van uw ziekenfonds.

U kunt dit doen via volgende telefoonnummers :

  • DKV : 0032 (0)2 230.31.32 binnen de 24 uren na de opname.
  • AG Assistance : 0032 (0)78 15 11 70 binnen de 24 uren

Deze bijstand biedt verschillende diensten zoals het verzenden van noodzakelijke medicatie, het ondersteunen en regelen van opname, rechtstreekse betalingen van het ziekenhuis, inlichtingen verstrekken over medische infrastructuur van een land, de noodzakelijke vaccinaties, terugkeer van kinderen naar België bij opname van een ouder, eventuele repatriëringen, plaatselijk lokaal vervoer organiseren naar een ziekenhuis indien medisch noodzakelijk, enz.