Nieuwe fiscale grenzen pensioensparen en lange termijnsparen 2015

In 2015 mag u maar voor maximaal 940 euro inbrengen voor uw pensioensparen, net zoals dit het geval was voor 2014. Ook in 2016, 2017 en 2018 zou het fiscaal maximum voor pensioensparen op 940 euro blijven.

Fiscaal voordeel bij belastingaangifte

De stortingen die u doet in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen leveren u een fiscaal voordeel op. Meer bepaald recupereert u via de belastingaangifte 30% van de betaalde premie.

Ook voor de komende drie jaar bevroren

De fiscale maxima voor pensioensparen en langetermijnsparen zouden bovendien de komende drie jaar bevroren blijven, aldus het voorontwerp. Dat betekent dat u ook in 2015, 2016, 2017 en 2018 maar maximaal 940 en 2.260 euro fiscaal zal mogen inbrengen.

Nieuwe fiscale grenzen 2015
  • Pensioensparen 940 euro per persoon
  • Lange Termijnsparen 2.260 euro per persoon