Nieuwe wet registratierechten: 1 juni 2018

Registratiebelasting gezinswoning, bouwgrond en tweede verblijf/investeringspand:

Sinds 1 juni is de Vlaamse registratiebelasting op een andere leest geschoeid. Maar de hamvraag is natuurlijk: hoeveel betaalt u voortaan?

 Nieuwe Vlaamse registratiebelasting: wat is er veranderd?

 Vergeet het klein en groot beschrijf. Sinds 1 juni is de Vlaamse registratiebelasting op een andere leest geschoeid. Maar de hamvraag is natuurlijk: hoeveel betaalt u voortaan?

Het antwoord op de vraag hangt onder andere af van het type van woning of vastgoed dat u koopt. Een overzicht.

 • U koopt een gezinswoning en gaat er ook echt wonen. Het is uw enige woning.
  • U hebt nog geen woning. U koopt een gezinswoning en gaat er ook echt wonen. Dan bedraagt de registratiebelasting 7%. Tot en met 31 mei 2018 was dat 10%.
  • U hebt al een gezinswoning, maar u wil een nieuw huis kopen en daar gaan wonen. Als u uw huidige woning binnen het jaar na de aankoop van uw nieuwe woning kunt verkopen, dan betaalt u 7%.
  • U koopt een woning en zal die binnen vijf jaar ingrijpend energetisch renoveren. Dan daalt het tarief zelfs naar 6%.
 • U koopt een tweede of derde verblijf.
  • De registratiebelasting bedraagt 10%, net zoals in het verleden.
 • U koopt bouwgrond.
  • Ook hierbij verandert er niks. De registratiebelasting blijft 10%.
 • U koopt een investeringspand.
  • De registratiebelasting bedraagt standaard 10%.
  • Als u binnen de drie jaar na de aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor, dan daalt het tarief van de registratiebelasting naar 7%.

Extra vrijstelling voor bescheiden woningen

Koopt u een woning die maximaal 200.000 euro kost, dan betaalt u geen registratiebelasting op de eerste schrijf tot 80.000 euro. In heel wat Vlaamse steden werd deze grens verhoogd tot 220.000 euro.

Meeneembaarheid registratiebelasting

Als u een gezinswoning koopt, dan mag u tot 12.500 euro registratiebelasting (van de aankoop van uw vorige gezinswoning) aftrekken van de registratiebelastingen op de aankoop van uw nieuwe gezinswoning.

Hebt u hierover nog vragen? Kom dan zeker langs in ons kantoor.