Overzicht belangrijkste cijfers van 2016 voor zelfstandigen en loontrekkenden

1. DERDE PIJLER

Pensioensparen: 940 euro/jaar

Langetermijnsparen: 2.260 euro/jaar.  Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880 euro + 6% op inkomen boven deze grens.

2. ZELFSTANDIGEN

1. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het maximumbedrag dat als premie VAPZ mag gestort worden, bedraagt 8,17% van het beroepsinkomen, zonder dat de premie hoger kan zijn dan 3.060,07 euro.
Voor een Sociaal VAPZ bedraagt de premie maximaal 9,40% van het beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 3.520,77 euro.

De herwaarderingscoe?fficient bedraagt voor 2016 1,02804497. Dit betekent dat u de belastbare beroepsinkomsten van de zelfstandige van 2013, moet vermenigvuldigen met deze coe?fficie?nt, waarna u de maximale VAPZ–premie kan bepalen.

De minimumpremie voor een VAPZ is vastgesteld op 100 euro.

2. 80%-regel

Schatting van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen: 25% van het jaarloon.

Minimumpensioen: 13.108,32 euro

Maximumpensioen: 16.299,35 euro

3. LOONTREKKENDEN

1. Pensioenplafond loontrekkenden

Gemiddeld plafond 2016

53.528,57 euro

(index 122,5242)

Dit is het maximum loon dat in rekening wordt gebracht bij de berekening van het wettelijk pensioen, corresponderend met de gemiddelde index 2015.

2. Minimumpensioenen loontrekkenden

Gezinspensioen

17.181,62 euro

Alleenstaandenpensioen

13.749,63 euro

Overlevingspensioen

13.533,45 euro

3. Forfaitair wettelijk overlevingspensioen loontrekkenden

Geschat gemiddeld overlevingspensioen

18.115,88

Andere bedragen en volledig overzicht klik hier

bron Vivium.be