Pensioenopbouw voor zelfstandigen

Hoe kan je als zelfstandige (met of zonder een vennootschap) sparen voor je aanvullend pensioen?

Ben je zelfstandige? Dan weet je dat het gemiddelde wettelijk pensioen van ondernemers schril afsteekt tegen dat van werknemers, laat staan van ambtenaren. Je doet er dan ook goed aan om zelf voor een appeltje voor de dorst te zorgen. Maar hoe begin je daaraan? Wat zijn de mogelijkheden … en de beperkingen?

We maken een onderscheid tussen zelfstandigen met een vennootschap en zelfstandigen zonder.


Je hebt een vennootschap

Je beschikt dan over de volgende mogelijkheden:

  • Een individuele pensioentoezegging (IPT): dit is een pensioenplan dat afgesloten wordt door je vennootschap. Die betaalt ook de premies. Jijzelf bent de begunstigde. Handig is dat de premie voor de vennootschap volledig aftrekbaar is als beroepskost, mits de 80%-regel nageleefd wordt. Die zegt dat de som van je wettelijk en je aanvullend pensioen maximaal 80% mag bedragen van je laatste jaarlijkse brutoloon. Het kapitaal dat je bijeenspaart via pensioen- en langetermijnsparen wordt niet meegeteld. Een belangrijk extra voordeel van een IPT is dat je eventuele fiscale ruimte die je nog over hebt van de voorbije 10 jaar alsnog kunt benutten. Zelfs als je in die voorbije 10 jaar niet eens zelfstandige was. Dat wordt een backservice genoemd. Wil je hierover meer info, bel ons dan zeker!
  • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: Dit is een must voor elke zelfstandige. Via een VAPZ betaal je immers minder belastingen en minder sociale lasten. Zo kan je tot 60% van je premie langs fiscale weg terugverdienen. Je kan kiezen tussen een gewoon en een sociaal VAPZ. Er geldt wel een maximumpremie. Die wordt berekend in functie van je inkomen. De premie betaal je zelf (persoonlijk) of laat je door de vennootschap betalen.
  • Pensioensparen: Ook als zelfstandige kan je aan pensioensparen doen. In 2017 kan je maximaal € 940 fiscaal voordelig storten. Dat levert je een belastingvoordeel van 30% op, wat neerkomt op € 282.
  • Langetermijnsparen: Via het langetermijnsparen kan je maximaal € 2.260 aan premie storten in 2017. Je geniet daardoor een fiscaal voordeel van 30%, alias € 678. Opgelet, de maximumpremie die je kan storten wordt berekend in functie van je inkomen. Het is dus mogelijk dat jouw maximumpremie lager ligt dan € 2.260.
  • POZ: Als zelfstandige kun je maar beter zelf extra sparen voor je pensioen. Met een eenmanszaak ging dat tot nog toe alleen via een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Maar nu is er voor zelfstandigen zonder vennootschap een nieuwe manier: de POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Lees hier of het iets voor jou is. Kijk ook op de pagina van POZ

 

Bijzonder geval: medische en paramedische beroepen

Artsen, apothekers, tandartsen, kinesisten, zelfstandige verpleegkundigen en logopedisten krijgen, als ze geconventioneerd zijn, een zgn. Riziv-toelage. Die kunnen ze vervolgens storten in een pensioenplan. Dat wordt ook wel een Riziv-contract genoemd.

Meer weten?

Heb je vragen over je aanvullend pensioen?
Kom dan zeker eens langs op ons kantoor of bel of mail ons.