Vermogen en successieplanning

Ons kantoor beschikt over een gediplomeerd adviseur vermogens- en successieplanning.

Hij is getraind om alle elementen van uw vermogen nauwkeurig en consequent te onderzoeken, uw financieel toekomstscenario in kaart te brengen en te optimaliseren.

Dergelijk plan moet u financiële gemoedsrust geven, wijzen op tekortkomingen binnen uw huidige strategie of u tonen hoe u uw doelstellingen kan verwezenlijken. En dit liefst op een onafhankelijke manier.

Bij dergelijk plan worden alle aspecten van uw vermogen geanalyseerd. Voor de pijnpunten wordt een gespecialiseerd advies met mogelijke oplossingen voorgesteld. Indien nodig zullen wij u ook in contact brengen met gespecialiseerde raadgevers met hun expertise binnen hun vakdomein.

Een integrale analyse bevat volgende delen:

  • vermogensanalyse
  • inkomsten en uitgaven
  • risico-analyse invaliditeit/overlijden
  • pensioenanalyse
  • analyse verzekeringsportefeuille
  • successie-analyse
  • analyse van de eigen zaak of vennootschap

Al deze onderwerpen vragen een degelijke kennis en een expertise op verschillende gebieden. U kan er echter op rekenen dat onze adviseur over deze kennis  beschikt, en nog steeds de nodige opleidingen volgt om op de hoogte te blijven van de diverse tendsen.