Wat doet een DELA consulent nabestaandenzorg?

12274Iedereen die een DELA Uitvaartzorgplan heeft afgesloten of een uitvaart wenst bij een DELA-begrafenisondernemer, heeft bij het heengaan van een dierbare automatisch recht op nabestaandenzorg.

Dit is een dienstverlening waarbij een consulent nabestaandenzorg aan huis komt om de nabestaanden te helpen bij de administratieve en praktische beslommeringen omtrent een overlijden. Deze persoon zegt onder meer de nutsvoorzieningen op, geeft advies over het bekomen van een attest of akte van erfopvolging en deblokkeert bankrekeningen.